De woningen en vrije kavels zullen niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden. Hieronder is een planning* aangegeven van de verschillende plannen.

Bestemmingsplanprocedure starten

       

: eind 2021

Start verkoop vrije kavels

       

: medio 2023

Woningen

       

: medio 2023

*De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.