16 januari 2023
Geplaatst door TeamOeversRoodeVaart

Helaas kunnen we op dit moment nog niet aangeven wanneer er gestart kan worden met de verkoop van de woningen en bouwkavels in het plan Oevers Roode Vaart.


Bestemmingplanprocedure

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft tot 10 januari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn, voor zover nu bekend, een drietal beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Dit heeft als gevolg dat het bestemmingsplan op dit moment nog niet onherroepelijk wordt. Dit resulteert helaas in een vertraging voor het project Oevers Roode Vaart.

Wat is nu de planning?

Een exacte planning is nu nog niet te geven. Komende periode zal de Raad van State zich buigen over de ingediende beroepsschriften. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State kan AM verder kijken naar de planning in het kader van het in verkoop brengen van de woningen en bouwkavels van het project Oevers Roode Vaart. Het tijdspad is voorlopig dus nog onzeker.

We houden u op de hoogte!